Jenny Kruse 

teenuste disain/ veebileht/ sisuturundus

Jenny Kruse laevateenuste arendamine
www.jennykruse.ee

Koostöö teenuste arendamiseks kestis 2016. aasta sügisest 2017. aasta kevadeni. Selle aja jooksul said üheskoos sõnastatud organisatsiooni eesmärgid, visioon ja missioon ning määratletud erinevad sihtgrupid ja välja töötatud erinevate teenuste kontseptsioonid. Samuti aitasime kaasa organisatsiooni visuaalse identiteedi loomisele ja turundusele (uus koduleht, sotsiaalmeedia kanalite aktiivne kasutamine turunduses, meiliturundus).

Koostöö tulemusena:

  • Sündis kaunis ja värske välimusega kodulehekülg, mida on mugav ka mobiilis ja tahvelarvutis jälgida;
  • Loodi uued tasulised teenused laeva ülalpidamiskulude toetamiseks: lastegruppide ekskursioonid laevale, päikeseloojangu merereisid, hommikusöök laevalael, fotosessioonid ja sünnipäevade tähistamine laeval, seisva laeva rentimine lavana (kontserdid, kohvikud, teatrietendused) ning lisaks erinevad merereisid gruppidele (Kihnu, Hiiumaale, Aegnale, Naissaarele, Tallinna ja Pärnu lahele). 
  • Laev ei seisnud enam tegevusetult sadamas, vaid oli mõistlikult kasutuses ning osales erinevatel üritustel: Merepäevad, Hansapäevad, lastekaitsepäev, jne.
  • Tulid välja ka organisatsiooni vajadused arenguks: laevatiimi vabatahtlike leidmine, turunduse eest vastutaja leidmine, organisatsiooni juhtimine ja eestvedamine, klienditeenindus laeval jne. 
  • Jenny Kruse meeskond koges nii väljakutseid kui lahendusi, aga ka palju põnevust ja ühise eesmärgi nimel pingutamist. 

 

HARMTEX DESIGN OÜ  

bränding/veebileht/sisuturundus

Kuna tegemist oli alustava ettevõttega, tellis ettevõtte juht meilt kõigepealt brändingu teenuse, mille käigus sõnastasime ettevõtte väärtused, visiooni, missiooni ja eesmärgid ning sihtkliendid. Kui organisatsiooni sisemine identiteet oli loodud, sai hakata tegelema välise identiteediga: logod, kujundus, koduleht. 

Selleks, et väikeettevõtja elu natuke kergemaks teha, aitame HarmTexi ka digiturundusega, aidates luua kvaliteetset sisu nii kodulehele kui sotsiaalmeedia kanalitesse ja jõuda soovitud sihtgruppideni. 

HarmTex koduleht
HarmTex koduleht www.harmtex.ee
HarmTex Design
HarmTex Design logo (autor: Mart Rebane)

 

Koolitused väikeettevõtjatele

teenusedisaini koolitus
Kuidas kliente leida ja hoida? Koolituspäev Pärnus, 2017.

Väikeettevõtjatele on toimunud erinevad koolitused teenuste arendamise, brändingu, ärimudeli kavandamise, digiturunduse ja klientide leidmise ning hoidmise teemadel. 

Elly Kodumajutuse perenaine Elly Karjam, ärimudeli ja väärtupakkumise koolitus 2017

Koolitustel on osalenud nii turismiettevõtjad, ilusalongide töötajad, erinevate teenuste pakkujad ja toodete müüjad. Lisaks oleme läbi viinud teenusedisaini ja digiturunduse koolitusi erinevatele MTÜ-dele, raamatukogudele, väikesadama spetsialistidele ja teistele. 

persoonade loomine
persoonade loomine Hiiumaa Ametikoolis, 2018

 

Hariduse teenuse disain

Väga tore projekt oli 2017. aastal Disainivõtmel koos ühe Tartu erakooliga, kes osales kuue kuu jooksul meie Arenguprogrammis.  Koostöö lõppes kirjaliku disainiauditiga.

Koostöö raames sõnastasime kooli väljakutsed tihenevas konkurentsis ning viisime läbi sidusgruppide kvalitatiivuuringu (intervjuud õpilastega, lapsevanematega, koolipersonaliga, konkurentidega ja konkurentide klientidega). Uuring andis suurepärase ülevaate sellest, mis on kooli tugevused ja millised on nõrgemad küljed ning väljakutsed. Kord kuus toimusid õpikojad, kus määrati fookus, milliste teemadega saab ja peab kohe tegelema ja millistega kannatab oodata. Oluliste teemadena käisid läbi lapsevanemate kaasamine, sujuvam kommunikatsioon, struktuuri muudatused, kvaliteetsema keskkonna loomine õpilastele ja õpetajatele, personali võimalused isiklikuks arenguks ja motivatsiooniks, koostöö KOVi ja huvigruppidega jne.

Personal ja lapsevanemad tutvumas sidusgruppide uuringu tulemustega
Personal ja lapsevanemad tutvumas sidusgruppide uuringu tulemustega

Viisime läbi mitmed grupitööd ja analüüsisime muuhulgas ka konkurentide tugevusi ja viisi, kuidas tuuakse oma sisemine identiteet (kooli väärtused, eripära, visioon) esile välises identiteedis (kodulehekülg, sotsiaalmeedia kanalid). Olulist rõhku pöörasime ka kliendi teekonna analüüsile – nii õpilase kui lapsevanema silmade läbi – ning sujuva kommunikatsiooni tähtsust erinevates puutepunktides, et teekond negatiivse kogemuse tõttu ei katkeks. 

klienditeekond lapsevanem
klienditeekond lapsevanema pilgu läbi. Autor: Sirli Küber

Koostöö tulemusena viidi ellu pikalt tunnetatud vajadused struktuuri muudatuste järele: laiendati juhtkonda, sõnastati uuesti kooli identiteet, eesmärk, visioon ja väärtused ning pandi paika teemad, mis järgneva aasta jooksul juhtkonna fookuses on.