Mis on bränd?

Sõna bränd on pärit vanaskandinaavia keelest, väljendist brandr, mis märkis omanditunnuse põletamist asjale ja koduloomale. Samas olid just Itaallased ühed esimesed, kes kasutasid kaubamärke – vesimärke paberil – aastal 1200. Kuigi ajaloost on teada teisigi näiteid, mida saab seostada kaubamärkidega, siis kaubamärkide mass-turundus sai alguse 19.sajandil seoses pakendatud kaupade tulekuga turule. 

 

Briti õlletehas Bass & Company väidab, et tema punase kolmnurgaga märk oli maailma esimene kaubamärk.
Briti õlletehas Bass & Company väidab, et tema punase kolmnurgaga märk oli maailma esimene kaubamärk.

Mõnikord aetakse omavahel segi bränd ja kaubamärk. Need ei ole siiski üks ja sama, kuigi kaubamärk on brändiga tugevalt seotud. Kaubamärk on nimi, sümbol, kujundus või nende kombinatsioon ning selle põhifunktsiooniks on eristada ühe firma tooteid teistest samaliigilistest toodetest. Kaubamärk saab õiguskaitse kaubamärkide registrisse kandmisega. Toode või teenus on see, mida firma valmistab ja müüb. Bränd on see, mida tarbija ostab

 

Lyle's Goldeni siirup esitab samasuguse väite, nimetades end Suurbritannia vanimaks brändiks. Selle roheline ja kuldne pakend on olnud peaaegu muutumatuna alates aastast 1885
Lyle’s Goldeni siirup esitab samasuguse väite, nimetades end Suurbritannia vanimaks brändiks. Selle roheline ja kuldne pakend on olnud peaaegu muutumatuna alates aastast 1885

 

Bränd on kliendi peas olev ettekujutus Sinu ettevõttest,

toodetest/teenustest, väärtustest, lubadustest ja kogemusest.

Seega, bränd ei ole sinu toode ega teenus. Bränd ei ole ka sinu ettevõtte nimi ega logo (logo on sinu ettevõtte nn. allkiri). Bränd ei ole ka sinu ettevõtte missioon ega visioon, kuigi need on brändi loomisel väga olulised. Samuti ei ole bränd reklaam – reklaam viib kõigest sinu sõnumi kohale. Bränd on Sinu ettevõtte kindel lubadus sinu klientidele, mida antakse edasi kõigi kliendi meelte kaudu (mida ta näeb, kogeb, tunneb, haistab, kuuleb, puudutab, maitseb). Seetõttu öeldakse vahel, et bränd on nagu Sinu ettevõtte parfüüm, lõhn: see, mis jääb Sinust ruumi hõljuma, kui mööda jalutad või toast lahkud. 

Bränd on tihedalt seotud ka emotsioonidega. Bränd on lubadus, mis kujundab kliendi ootusi ja emotsioone Sinu toote kohta. Bränd loob kliendis ettekujutuse Sinu ettevõtte, toodete ja teenuste kohta ning eristab Sind konkurentidest. Tugev bränd loob usalduse ja annab teada, milliste väärtuste eest ettevõte seisab.

mõistmine1

Millest bränd koosneb?

  1. Sinu ettevõtte sõnumist avalikkusele: mida sa oma klientidele ja avalikkusele enda ja oma toodete/teenuste kohta ütled? Brändi keskmes asuvad sinu idee ja positsioneering. Kuidas sa konkurentidest eristud? Mida sa paremini, teisiti, mugavamalt, odavamalt jne teed? Millised on Sinu organisatsiooni väärtused ja sisemine identiteet? MIKS sa seda kõike teed? Mis on Sinu ettevõtte alusidee? Mis on Sinu ettevõtte alusväärtused? Väärtused on Sinu brändi DNA, need eristavad ja tõstavad Sind konkurentidest esile. Need annavad tähenduse sellele, mida sina ja su töötajad teevad. KLIENDIGA JAGATUD VÄÄRTUSED aitavad luua pikaajalise lojaalse suhte temaga. Kuid Sinu organisatsiooni väärtused ei tohi jääda pelgalt loosungiteks, vaid peavad kehastume Sinu ettevõtte reaalsetes tegudes, sõnades, suhtumistes ja käitumises. Eriti oluline on, et iga töötaja või partnerettevõtte töötajad, kes kliendiga vahetult kokku puutuvad, kannaksid selgelt edasi Sinu organisatsiooni väärtusi, suhtumisi ja hoiakuid. Vastasel korral tekib ebakõla Sinu sõnumite ja tegude vahel: kliendis tekitatakse brändi reklaamimisega teatud ootused, mis teenust/toodet tarbides ei realiseeru. Ja pettunud kliendid on igale ettevõtte edukusele suureks ohuks.
  2. Sinu klientide arvamusest ja tagasisidest: mida nemad sinu toodete-teenuste ja ettevõtte kohta räägivad. Tänu sotsiaalmeedia tohutule levikulel võib isegi öelda, et eelkõige on just kliendid need, kes Sinu ettevõtte brändi loovad.  Seda taibates on paljud ettevõtted hakanud suuremat rõhku panema oma klientide kaasamisse brändi loomisel ning reklaamimisel. 

brändi ehitamineBrändi õigesti juhtimine on keeruline, aga väga tähtis töö. Bränd peab selgitama Sinu organisatsiooni olemust, vastama küsimusele „kes ja miks sa oled?“, andma edasi ideed ja väärtused, olema lihtne ja selge, et seda mõistetaks, töötama igas keskkonnas ja kanalites ning lisaks olema ka ilus.

 

Miks on Brändingut vaja?

Brändingu eesmärgiks on aidata kliendil Sinu toodet/teenust paljude konkureerivate teenuste/toodete ja alternatiivide seast valida – teha valik kliendi jaoks lihtsamaks. Selleks tuleb kõigepealt tegeleda Sinu organisatsiooni sisemise identiteedi (väärtused, eesmärk, missioon, visioon, peamised sihtgrupid) sõnastamisega. Sellele järgneb juba välise identiteedi (logod, kujundused, veebileht, jne) loomine. 

bränding

Tänapäeval ei ole kvaliteet enam ettevõtte unikaalsus, vaid nö hügieen. Kui Sa ei suuda kvaliteetseid teenuseid/tooteid pakkuda, siis pole Sul üldse turule asja. Paraku näeme endiselt, kuidas suur osa ettevõtteid reklaamib end kui “kvaliteetsete toodete/teenuste pakkujat”. Kui seda ütlevad sajad ettevõtted tuhandete toodete ja teenuste kohta, siis kuidas peaks klient oskama enda jaoks sobivat toodet/teenust välja valida?!

On ilmselge, et Sinu ettevõtte vajadus müüa ei pane ühtegi klienti ostma. Kliendi paneb ostma see, kui ta kogeb, et ettevõtte mõtleb enda vajaduste asemel rohkem kliendi vajadustele. Klient ei soovi ju tegelikult lihtsalt Sinu teenust või toodet osta, vaid lahendada mingit enda probleemi või jõuda oma peaeesmärgini. Seega on hea brändi üheks ülesandeks mõjuda ihaldusväärsena ning tekitada inimeses soovi osta

Loe lisaks: Kuidas ehitada üles brändi, mis paneb kliendi Sinu tooteid/teenuseid ostma?

Kokkuvõtvalt võib öelda, et bränd on ettevõtte lubadus pakkuda järjepidevalt teenusele omast kvaliteeti, eeliseid ja teenindust. Bränd ühendab endas kõiki ettevõtte toimimiseks vajalikke tugipunkte: kliendid, töötajad, juhtkond, omanikud, kes esindavad ettevõtte väärtusi, ideid ja isikupära. Bränd on mälupilt Sinu ettevõttest ning tootest, mis talletub kliendis pärast Sinu ettevõttega või selle sõnumiga kokku puutumist.

Brändingust saavad kasu nii juba tegutsevad ettevõtted, kes vajavad oma teenuste/toodete müügiks või uute teenuste turule toomiseks paremini sihitud sõnumit ja terviklikku kontseptsiooni, kui ka alustavad ettevõtted, kes on oma brändi ja teenuseid-tooteid alles välja arendamas.


Kui tunned, et vajad oma brändi loomisel professionaalset kõrvalpilku ja häid nõuandeid, siis kirjuta meile ja lepime kokku Sulle sobiva aja konsultatsioonideks või brändingu töötubadeks.